Syarat Kelayakan

Pendeposit

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur 18 tahun keatas atau sebelum mencapai 64 tahun.

Penerima Manfaat

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun.
  • Penerima manfaat terdiri daripada diri sendiri/anak/anak jagaan yang sah sahaja.

Lain-lain

  • Setiap pendeposit hanya boleh membuka satu akaun untuk setiap penerima manfaat.
  • Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun bagi penerima manfaat yang sama.