PAKEJ PILIHAN SSPN-i Plus

PAKEJ INTAN RM 30 / BULAN 

Menabung dengan Pakej Intan SSPN-i Plus adalah pakej paling rendah deposit bulanan serendah RM30 sebulan bersamaan tabungan RM1 sehari anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM40,000Simpanan jangka panjang Pakej Intan dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM7,647.Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak anda.  
Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.

PAKEJ DELIMA RM 50 / BULAN

Menabung dengan Pakej Delima SSPN-i Plus dengan deposit bulanan serendah RM50 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM40,000. Simpanan jangka panjang Pakej Delima dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM15,293. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda. 
Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.

PAKEJ TOPAS RM 100 / BULAN

Menabung dengan Pakej Topas SSPN-i Plus dengan deposit bulanan serendah RM100 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM40,000. Simpanan jangka panjang Pakej Topas dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM34,410. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda. 
Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.

PAKEJ ZAMRUD RM 200 / BULAN

Menabung dengan Pakej Zamrud SSPN-i Plus dengan deposit bulanan serendah RM200 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM80,000. Simpanan jangka panjang Pakej Zamrud dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM68,821. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda. 
Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.

PAKEJ NILAM RM 300 / BULAN

Menabung dengan Pakej Nilam SSPN-i Plus dengan deposit bulanan RM300 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM 120,000. Simpanan jangka panjang Pakej Nilam dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM 103,231. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda.

Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.

PAKEJ BERLIAN RM 500 / BULAN

Menabung dengan Pakej Berlian SSPN-i Plus dengan deposit bulanan RM500 sebulan anda layak mendapatkan simpanan berserta takaful sehingga RM1,000,000.
Simpanan jangka panjang Pakej Berlian dengan dividen simpanan yang kompetitif dapat memberikan pulangan simpanan berserta dividen terkumpul sehingga RM76,467. Sangat berbaloi untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak anda. 
Nota : * Andaian purata dividen SSPN-i ialah 4.25% setahun sepanjang tempoh simpanan. ** KKM : Keilatan Kekal & Menyeluruh. *** Khairat Kematian Pendeposit.